Correspondentie over de restauratie van de molen in het kader van de wet-BWO tussen Waterschap Zuider Olingerpolder, Provinciale Molencommissie en Gedeputeerde Staten (1956)

Bronreferentie
GMA_00623_016
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de uitbetaling van subsidie voor de in 1957 voltooide restauratie

Bronreferentie
GMA_00623_017
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Aanvraag van aanvullende subsidie voor herstel van de roeden (1958)

Bronreferentie
GMA_00623_018
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over aanvullende subsidie voor het herstel van de molenroede (1959-1960)

Bronreferentie
GMA_00623_019
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de noodzaak van verfwerk, het aanbrengen van een nieuwe vijzel en een bliksembeveiligingsinstallatie (1963-1964)

Bronreferentie
GMA_00623_020
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de uitbetaling van subsidie en over het herstel van de op 21 mei 1966 opgelopen stormschade (1965-1967)

Bronreferentie
GMA_00623_021
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over noodzakelijke verbeteringen en de uitvoering hiervan door molenmaker Doornbosch (1968-1969)

Bronreferentie
GMA_00623_022
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over het herstel als BWO-molen en de hiervoor gemaakte kosten (1971-1974)

Bronreferentie
GMA_00623_023
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over noodzakelijk herstel aan de molen en de financiering hiervan (1975-1978)

Bronreferentie
GMA_00623_024
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Briefwisseling over noodzakelijk onderhoud en prijsopgaven van molenmaker Doornbosch (1980-1982)

Bronreferentie
GMA_00623_025
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Briefwisseling over de herstel- en onderhoudskosten van de molen (1984-1986)

Bronreferentie
GMA_00623_026
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Restauratie van het gevlucht en herstelwerk in 1987: offertes, kosten en betalingen

Bronreferentie
GMA_00623_027
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Briefwisseling over de betaling van onderhoudskosten (1989)

Bronreferentie
GMA_00623_028
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'De herrijzenis van de Zuider Olingermolen', met de reactie van het polderbestuur op de molenbrand van 1900

Bronreferentie
GMA_00623_015
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Fiche van W.O. Bakker met door hem verzamelde gegevens over de molen

Bronreferentie
GMA_00623_029
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier