Overeenkomst bij de aanstelling van B. Nanco Robbes als arbeider-watermulder (1964)

Bronreferentie
GMA_00602_031
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over subsidie voor de onderhoudskoste van de molen (1965)

Bronreferentie
GMA_00602_032
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over restauratie van de molen en het wijzigen van de bemalingsinrichting (1966)

Bronreferentie
GMA_00602_033
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over onderhoud en restauratie van de molen en de toepassing van de wet-BWO (1967)

Bronreferentie
GMA_00602_034
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over toepassing van de wet-BWO bij herstel van de molen (1968-1969)

Bronreferentie
GMA_00602_035
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Eerkenning van de molen als reserve-bemalingsinrichting en deswege de opdracht tot restauratie (1969)

Bronreferentie
GMA_00602_036
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de toepassing van de Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd (1974-1976)

Bronreferentie
GMA_00602_037
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Omschrijving van de uit te voeren restauratiewerkzaamheden (1981)

Bronreferentie
GMA_00602_038
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Uitvoering van de wet-BWO ten aanzien van de molen en de hieruit voortvloeiende subsidies (1982)

Bronreferentie
GMA_00602_039
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Restauratie van de molen in het kader van de wet-BWO en opdracht aan molenmakers Roemeling en Molema (1982)

Bronreferentie
GMA_00602_040
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over het toepassen van de Wet-BWO voor de gerestaureerde molen (1983)

Bronreferentie
GMA_00602_041
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Verslagen van zeven bouwvergaderingen tijdens de restauratie (februari-november 1983)

Bronreferentie
GMA_00602_042
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Nieuwe roeden (1979) en een nieuwe vijzel (1985-1987) voor de molen

Bronreferentie
GMA_00602_043
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Fiche van W.O. Bakker met door hem verzamelde gegevens over de molen

Bronreferentie
GMA_00602_030
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Gesprek met Gerard Murris' door D.J.Tinga in De Zelfzwichter van september 1981

Bronreferentie
GMA_00602_044
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Kleppen werden zeilen' door Wim van Rheen in De Zelfzwichter van juni 1995

Bronreferentie
GMA_00602_045
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Begrenzing door de seizoenen' door Herman Bink en Robin Huisman in De Zelfzwichter van oktober 2017 (een gesprek met molenaar Wim van Rheen)

Bronreferentie
GMA_00602_046
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier