Correspondentie en overleg met de gemeente Ten Boer over herbouw van de molen (1978)

Bronreferentie
GMA_10282_056
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Bouwtekeningen van P.T. Kloosterman, 1978

Bronreferentie
GMA_10282_057
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Begroting van molenmaker Dunning voor herbouw (1980)

Bronreferentie
GMA_10282_058
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de herbouw met de Rijksdienst, de Provinciale Molencommissie en de gemeente Ten Boer (1980)

Bronreferentie
GMA_10282_059
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Vergunning voor herplaatsing en verzoek om financiële bijdragen van het Anjerfonds en uit de ISP-middelen (1981)

Bronreferentie
GMA_10282_060
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Begroting en schetstekeningen van molenmaker Krabbendam (1981)

Bronreferentie
GMA_10282_061
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de herbouw en het verkrijgen van voldoende financiën hiervoor (1982)

Bronreferentie
GMA_10282_062
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Aankoop van een perceel grond ten behoeve van de opbouw van de molen (1982)

Bronreferentie
GMA_10282_063
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de moeizame voortgang van de herbouwplannen (1983)

Bronreferentie
GMA_10282_064
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de voortgang van het herbouwplan, met gefaseerde plannen en subsidieaanvragen (1985)

Bronreferentie
GMA_10282_065
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Steun van de provinciale Stichting Werkgelegenheidsprojekten Groningen (1985)

Bronreferentie
GMA_10282_066
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over het organiseren van de herbouw, over de bouwvergunning en gemeentelijke steun (1985)

Bronreferentie
GMA_10282_067
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Verslagen van bouwvergaderingen 1-5 betreffende de wederopbouw (augustus 1985 - oktober 1985)

Bronreferentie
GMA_10282_068
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Verslagen van bouwvergaderingen 6-10 betreffende de wederopbouw (november 1985  -januari 1986)

Bronreferentie
GMA_10282_069
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Verslagen van de bouwvergaderingen 11-15 betreffende de wederopbouw (februari 1986 - september 1986)

Bronreferentie
GMA_10282_070
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Oplevering van de eerste fase en voorbereiding van de tweede fase van de herbouw (1986)

Bronreferentie
GMA_10282_071
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Toegezegde subsidies maken voltooiing van het herbouwproject mogelijk (1986)

Bronreferentie
GMA_10282_072
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Verslagen van de bouwvergaderingen 16-20 betreffende de wederopbouw (oktober 1986 - mei 1987)

Bronreferentie
GMA_10282_073
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Verslagen van de bouwvergaderingen 21-25 betreffende de wederopbouw (juni 1987 - februari 1988)

Bronreferentie
GMA_10282_074
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over diverse aanvullende werkzaamheden rond de herbouw van de molen (1987)

Bronreferentie
GMA_10282_075
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de vergunning voor en de uitvoering van de aanleg van een balkengat (1987)

Bronreferentie
GMA_10282_076
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Kostenoverzicht 1985-1987 voor de herbouw van het molentje Bovenrijge

Bronreferentie
GMA_10282_077
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Verslagen van de bouwvergaderingen 26-32 betreffende de wederopbouw (maart 1988 - maart 1989)

Bronreferentie
GMA_10282_078
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

De officiële ingebruikneming van het herbouwde molentje op 21 april 1989

Bronreferentie
GMA_10282_080
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'De ingebruikstelling van molen Bovenrijge in Ten Boer' door W.O. Bakker in De Zelfzwichter van juni 1989

Bronreferentie
GMA_10282_082
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Molenaars op Bovenrijge: komende en gaande man?' door M. Strijkstra-Kalk in De Nieuwe Zelfzwichter van december 2004

Bronreferentie
GMA_10282_083
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Bouwekening 'Houtzaagmolen Bovenrijge Sleephelling', Dienst Gemeentewerken Ten Boer 1988

Bronreferentie
GMA_10282_079
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Geschiedenis van de molen met gegevens verzameld door P. van Dijken

Bronreferentie
GMA_10282_081
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Molenmensen : Herman Wubbolts' door Herman Bink in De Zelfzwichter van juni 2011

Bronreferentie
GMA_10282_084
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier