Fiche van W.O. Bakker met door hem verzamelde gegevens over de molen

Bronreferentie
GMA_00429_041
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Poldermolen De Zwakkenburger te Niezijl' (over de niet als rijksmonument erkende molen), door W.O. Bakker in De Zelfzwichter van maart 1988

Bronreferentie
GMA_00429_042
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de slechte staat van de molen en de aanvraag van een sloopvergunning (1957-1964)

Bronreferentie
GMA_00429_043
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Besprekingen met het waterschap over overdracht van de molen en een prijsopgave van molenmaker Bremer (1979-1980)

Bronreferentie
GMA_00429_044
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Aanvraag voor een gemeentelijke vergunning voor sloop en herbouw van de molen (2001)

Bronreferentie
GMA_00429_045
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Begroting inzake de restauratie van de poldermolen De Zwakkenburger te Niezijl (juni 1997, prijspeil 2001)

Bronreferentie
GMA_00429_046
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Bestek en voorwaarden betreffende de restauratie van poldermolen De Zwakkenburger (februari 1997, herzien maart 2002)

Bronreferentie
GMA_00429_047
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Aanvraag en toekenning van rijkssubsidie voor de restauratie (BRRM, 2002)

Bronreferentie
GMA_00429_048
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Adviezen van De Hollandsche Molen voor de uitvoering van de schroef en het gevlucht (november 2002)

Bronreferentie
GMA_0029_049
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Tekening 'Fundering en plaatsing van de buispalen', (P.J. Veenema, januari 2002)

Bronreferentie
GMA_00429_050
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Tekening 'Situatie en kadastrale aanduiding' (P.J. Veenema, januari 2002)

Bronreferentie
GMA_00429_051
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Tekening 'Plattegrond en doorsnede fundering en vijzel' (P.J. Veenema, januari 2002)

Bronreferentie
GMA_00429_052
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Tekening 'Situatie van de molen en omgeving' (P.J. Veenema, juni 2002)

Bronreferentie
GMA_00429_053
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Tekening 'Plattegronden van de beganegrond, zolder en kapzolder' (P.J. Veenema, april 2003)

Bronreferentie
GMA_00429_054
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Uitnodiging voor de feestelijke in hergebruikstelling op 10 oktober 2003

Bronreferentie
GMA_00429_055
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier