De officiële ingebruikstelling en financiële afwikkeling van de restauratie (1966)

Bronreferentie
GMA_04428_044
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de slechte toestand van de molen en overzicht van uit te voeren werkzaamheden en de kosten hiervan (1974-1975)

Bronreferentie
GMA_04428_045
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Omschrijving van uit te voeren werkzaamheden en start van de restauratie (1980)

Bronreferentie
GMA_04428_046
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Verslag van bouwvergaderingen en correspondentie over de trage voortgang en de gewijzigde begroting

Bronreferentie
GMA_04428_047
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Aanvullende begroting voor meerwerk van molenmaker Bremer en correspondentie hierover (1983)

Bronreferentie
GMA_04428_048
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Beschikking over de verlening van rijkssubsidie voor de restauratie (1984)

Bronreferentie
GMA_04428_049
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Verslagen van bouwvergaderingen tijdens de restauratie (1984)

Bronreferentie
GMA_04428_050
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Uitnodiging voor de officiële ingebruikneming op 14 september 1985

Bronreferentie
GMA_04428_051
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Fiche van W.O. Bakker met door hem verzamelde gegevens over de molen

Bronreferentie
GMA_04428_052
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier