Briefwisseling over de vraag of de molen van het waterschap Garrelsweersterkloostermolenpolder behouden kan worden (1955)

Bronreferentie
GMA_00509_041
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over een hinderwetvergunning voor een elektrisch watergemaal (1956)

Bronreferentie
GMA_00509_042
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Begroting voor herstel van de molen en gunning van het werk aan molenmaker Bremer (1956-1957)

Bronreferentie
GMA_00509_042a
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over het herstel van de molen en de hiervoor gevraagde subsidies (1957-1958)

Bronreferentie
GMA_00509_043
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Bouwtekeningen 'Plan vernieuwing vijzel en aandrijving in bestaande molen' voor Machinefabriek Spaans Hoofddorp (1959)

Bronreferentie
GMA_00509_044
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over het vernieuwen van de bemalingsinstallatie in de bestaande molen (1960)

Bronreferentie
GMA_00509_045
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Archiefonderzoek van Henk G.T. Vos naar de geschiedenis van de molen tot 1918 'De poldermolen in het waterschap de Garrelsweerster Kloostermolenpolder'

Bronreferentie
GMA_00509_046
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Lijst van restauratieposten (Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1971) en begrotingen van molenmaker Bremer (1972, 1975 en 1976)

Bronreferentie
GMA_00509_047
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over het behoud van de watermolens in de ruilverkaveling Stedum-Loppersum (1975-1976)

Bronreferentie
GMA_00509_048
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over behoud van de molen als BWO-molen en de bedreigingen door de ruilverkaveling (1975-1979)

Bronreferentie
GMA_00509_049
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Lijst van restauratieposten en begroting van molenmaker Bremer (1979)

Bronreferentie
GMA_00509_050
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de ruilverkaveling Stedum-Loppersum en de voorgenomen verplaatsing van de molen naar Garreweer (1980-1981)

Bronreferentie
GMA_00509_051
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de toepassing van de wet-BWO ten aanzien van de molens van het Waterschap Fivelingo (1982-1983)

Bronreferentie
GMA_00509_052
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Rapport van de Gemeentelijke Commissie Dorpsvernieuwing Garrelsweer met een dringend pleidooi de molen niet te verplaatsen (1983)

Bronreferentie
GMA_00509_053
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Gesprekken en brieven over de situatie rond de molen in 1997-1998

Bronreferentie
GMA_00509_054
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

De heringebruikname van de gerestaureerde Kloostermolen op 25 oktober 2014

Bronreferentie
GMA_00509_055
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Fiche van W.O. Bakker met door hem verzamelde gegevens over de molen (tot circa 1965)

Bronreferentie
GMA_00509_056
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'De poldermolens in het waterschap de Garrelsweerstermolenpolder' door Henk G.T. Vos in De Nieuwe Zelfzwichter van juni-oktober-december 1998

Bronreferentie
GMA_00509_057
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier