Notarisacte van 25 februari 1927 betreffende de verkoop van de molen door molenaar Oosterhof

Bronreferentie
GMA_00512_046
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Overeenkomst met molenaar Harm de Boer over een erfdienstbaarheid ten behoeve van de verbetering (omlegging) van de weg (1943)

Bronreferentie
GMA_00512_047
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over het verkrijgen van subsidie van gemeente, provincie en rijk voor herstel van de molen (1960)

Bronreferentie
GMA_00512_048
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie met verzoeken subisidie te verlenen voor herstel van de molen (1961)

Bronreferentie
GMA_00512_049
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de toekenning van subsidies voor de restauratie van de molen (1961)

Bronreferentie
GMA_00512_050
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over tegenvallende kosten van de restauratie en aanvullende subsidie (1962)

Bronreferentie
GMA_00512_051
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Plaatsing van de molen op de lijst van beschermde monumenten op 4 maart 1968

Bronreferentie
GMA_00512_052
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie en aantekeningen over verkoop van de molen en noodzakelijk herstel (1974-1979)

Bronreferentie
GMA_00512_053
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Omschrijving van uit te voeren restauratiewerkzaamheden, opgenomen op 28 december 1979

Bronreferentie
GMA_00512_054
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Begroting voor de restauratie van de molen van molenmaker Dunning, 28 december 1979

Bronreferentie
GMA_00512_055
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Fiche van W.O. Bakker met door hem verzamelde gegevens over de molen

Bronreferentie
GMA_00512_56
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier