Een onderzoek van technisch adviseur J. Wiertsema naar de toestand van de molen en een brief van de provincie waarin wordt aangedrongen op herstel (1947-1949)

Bronreferentie
GMA_06425_046
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Briefwisseling over de mogelijkheden de molen te restaureren en de benodigde financiƫn te verwerven (1952)

Bronreferentie
GMA_06425_047
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Briefwisseling waarin subsidies van het rijk en van de provincie worden toegezegd (1953)

Bronreferentie
GMA_06425_048
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Briefwisseling over de noodzaak de molen te teren en ander herstel uit te voeren (1961-1962)

Bronreferentie
GMA_06425_049
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Briefwisseling over de restauratie met een prijsopgave van molenmaker Bremer (1962)

Bronreferentie
GMA_06425_050
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Briefwisseling tijdens en na de restauratie: aanvullende werkzaamheden en uitvoering van het werk (1963)

Bronreferentie
GMA_06425_051
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Briefwisseling met De Hollandsche Molen over de uitgevoerde restauratie en het onderhoud van de molen (1965-1966)

Bronreferentie
GMA_06425_052
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Brieven waarin gemeld wordt op welke punten de molen hersteld moet worden (1967-1968)

Bronreferentie
GMA_06425_053
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Omschrijving van uit te voeren restauratiewerkzaamheden met prijsopgave van molenmaker Bremer (1973)

Bronreferentie
GMA_06425_054
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Briefwisseling over de kosten van een restauratie en de subsidiƫring hiervan (1974-1975)

Bronreferentie
GMA_06425_055
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Briefwisseling over mogelijke verplaatsing van de molen naar Bourtange en over uitstel van gewenst herstel (1977)

Bronreferentie
GMA_06425_056
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Inspectie van de molen en briefwisseling over de toestand en de noodzakelijke herstelwerkzaamheden (1978)

Bronreferentie
GMA_06425_057
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Brieven over het belang van restauratie van de voor Groningen unieke molen (1980)

Bronreferentie
GMA_06425_058
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Omschrijving van uit te voeren restauratiewerkzaamheden met een prijsopgave van molenmaker Dunning (1981)

Bronreferentie
GMA_06425_059
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Briefwisseling over de voorziene restauratie waar nog te weinig subsidie voor beschikbaar is (1981-1982)

Bronreferentie
GMA_06425_060
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Bij standaardmolen van Ter Haar staat de tijd stil' van H. Bink in De Zelfzwichter van oktober 2016

Bronreferentie
GMA_06425_061
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Fiche van W.O. Bakker met door hem verzamelde gegevens over de molen

Bronreferentie
GMA_06425_062
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier