Fiche van W.O. Bakker met door hem verzamelde gegevens over de molen

Bronreferentie
GMA_06407_035
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

De molenaar vraagt een sloopvergunning aan en licht dit verzoek toe (1950)

Bronreferentie
GMA_06407_036
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de zeer slechte staat waarin de molen verkeert en een begoting voor herstelwerkzaamheden (1955)

Bronreferentie
GMA_06407_037
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de kosten en de financiering van de restauratie (1956)

Bronreferentie
GMA_06407_038
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over het aanbod van de molenaar, de molen geschikt te maken voor elektriciteitsopwekking (1957)

Bronreferentie
GMA_06407_039
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Begroting van molenmaker Bremer voor het herstel van de molen (december 1960)

Bronreferentie
GMA_06407_040
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Voorstel aan de gementeraaad voor aankoop van de molen, met begroting van de kosten (december 1960)

Bronreferentie
GMA_06407_041
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de aankoop van de molen en het zoeken naar financiering voor de nodige restauratie (1961)

Bronreferentie
GMA_06407_042
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de restauratie van de molen en de hogere kosten die hiermee gepaard gaan (1963)

Bronreferentie
GMA_06407_043
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Verslag van een bespreking over de situatie, naar aanleiding van het tot stilstand komen van de restauratie (13 september 1963)

Bronreferentie
GMA_06407_044
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Wijziging van de gemeentebegroting wegens aanvullend krediet ten behoeve van de restauratie (1966)

Bronreferentie
GMA_06407_045
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de financiering van de bijkomende kosten voor de restauratie (1967) en een meerjarenbegroting 1962-1967

Bronreferentie
GMA_06407_046
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Brieven van De Hollandsche Molen ten behoeve van de financiering van de restauratie (1968)

Bronreferentie
GMA_06407_047
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Omschrijving van uit te voeren restauratiewerkzaamheden, opgenomen door de Rijksdienst en begroot door molenmaker Dunning-Bremer (1976-1977)

Bronreferentie
GMA_06407_048
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Goedkeuring van de werkzaamheden door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (1977-1981)

Bronreferentie
GMA_06407_049
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Uitnodiging voor de feestelijke heringebruikstelling op 26 september 1998

Bronreferentie
GMA_06407_050
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Ingebruikstelling van molen De Ster in Winsum' door Jaap van Driel in De Nieuwe Zelfzwichter van december 1998

Bronreferentie
GMA_06407_051
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier