Correspondentie over een nieuwe bemalingsinrichting met een nieuwe vijzel en een dieselmotor (1949)

Bronreferentie
GMA_00441_008
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Beschrijving van het uit te voeren werk voor de nieuwe bemalingsinrichting met een kostenraming (1950)

Bronreferentie
GMA_00441_009
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de nieuwe vijzelinstallatie en de financiering hiervan (1950)

Bronreferentie
GMA_00441_010
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de aanvraag voor een vergunning voor gedeeltelijke sloop van de molen (1960-1961)

Bronreferentie
GMA_00441_011
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de (onrechtmatige) sloop van de molen (1963)

Bronreferentie
GMA_00441_012
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de sloop van de molen en de sloopvergunning van 9 november 1964

Bronreferentie
GMA_00441_013
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Fiche van W.O. Bakker met door hem verzamelde gegvens over de molen

Bronreferentie
GMA_00441_014
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier