De koren- en pelmolen van Bolhuis

De koren- en pelmolen van Bolhuis

't Zandt

Het verhaal

De Leermenster Molen (ook bekend als ´Molen van Bolhuis´ of ´Molen van Moedt´) was een met dakleer gedekte houten achtkante stellingmolen op een met dakleer gedekt houten onderstuk. De kap was ook met dakleer gedekt. Eén roede was voorzien van zelfzwichting.

De molen is gebouwd in 1853 in opdracht van Jacob Kornelis ter Veer, maar ook 1844 wordt in een stuk als bouwjaar genoemd. Hij verving een standerdmolen (de ´Zandtster Olde Meulen´), die gebouwd was vóór 1628, toen hij involge de resolutie van Provinciale Staten mocht blijven staan. Op 27 augustus 1935 liep de molen schade op aan de stelling. Molenaar Bolhuis heeft in de jaren '40 van de vorige eeuw het pelwerk uit de molen verwijderd. In 1950 werd de molen hersteld door molenmaker U. Holman en Zn. te Stroobos voor 5400 gulden. De molen is afgebroken in het voorjaar van 1957, nadat op 8 maart 1956 een sloopvergunning was verleend. Bij de sloop werden de roeden verwijderd door molenmaker Medendorp; één roede ging naar een molen te Warffum.

Eigenaars van de molen zijn geweest: van 1853 tot 1859 J. K. ter Veer, in 1866 J. Nienhuis, in 1896 en in 1906 de weduwe J. Nienhuis, daarna Sikke Nienhuis, sinds 1 mei 1931 I. Kruizinga, sinds 1937 Nijboer, sinds 1938 R. Bolhuis, en sinds 1 maart 1951 E.T. Moedt.

De sarrieshut van de molen, in 1805 nieuw gebouwd en in 1938 gerestaureerd, is nog aanwezig.

Standplaats: 2 km ten noordwesten van de kerk aan de westzijde van het Leermenstermaar. Coördinaten: 247,76#597,90.

Uit het archief

Een overzicht van documenten en afbeeldingen uit onze database:

AfbeeldingenDocumenten
Dubbeltik om de kaart actief te maken

Molengegevens

Adres: Schatsborgerweg 6, 't Zandt
Functie: korenmolen, pelmolen
Type: achtkante stellingmolen
Bouwjaar: 1844
Ten Bruggencatenummer: 00452