Molen van de Borgslooterpolder

Molen van de Borgslooterpolder

Oosterhoogebrug

Het verhaal

Deze poldermolen was een kleine achtkante rietgedekte grondzeiler op veldmuren. Hij had een rietgedekte kap en een houten as, de roeden waren oudhollands opgehekt. De molen was uitgerust met een schroef en bemaalde de Borgslooterpolder (E.H. Koning), groot 56 ha, opgericht in 1868. De diameter van de schroef bedroeg 90 cm.

De molen is gebouwd in 1871, voor rekening van de provincie Groningen in verband met de aanleg van het Eemskanaal, daarna werd hij in eigendom overgedragen aan het waterschap. In 1929 bracht molenmaker K. Dreise uit Harkstede een nieuwe houten as en een nieuwe roede aan. In 1937 vond er herstel plaats, de molen kreeg toen onder andere een nieuwe schroef in een betonnen schroefbak. In 1942 verving molenmaker Th. Bremer uit Adorp de windpeluw.

In 1947 werd de bemaling overgenomen door een elektrisch gemaaltje en sindsdien werd de molen verwaarloosd. Door kwajongens is hij in de periode 1950/51 vernield. De molen is afgebroken in de periode van 15 tot 23 juli 1952, de sloopvergunning dateert van 11 juli 1952, verleend door Gedeputeerde Staten van Groningen. Hij is toen gekocht, op afbraak voor f. 200, door W.O. Bakker te Harkstede, die de onderdelen in een schuur bewaarde. In 1958 is de molen herbouwd bij de ijsbaan van Buitenpost.

Standplaats: 1,75 km ten zuidwesten van Ruischerbrug. Coördinaten: 236,62#583,10.

Uit het archief

Een overzicht van documenten en afbeeldingen uit onze database:

AfbeeldingenDocumenten
Dubbeltik om de kaart actief te maken

Molengegevens

Adres: Damsterdiep zuidzijde, Oosterhoogebrug
Functie: korenmolen
Type: achtkante grondzeiler
Bouwjaar: 1871
Ten Bruggencatenummer: 00661