Poldermolen Olinger Koloniemolen

Poldermolen Olinger Koloniemolen

Laskwerd

Het verhaal

Poldermolen ‘De Olinger Koloniemolen’ is een achtkante rietgedekte grondzeiler op veldmuren, met een rietgedekte kap. Beide roeden zijn voorzien van zelfzwichting en hebben een vlucht van 22,20 m. De roeden kregen in 1933 stroomlijnneuzen, als achtste molen in de provincie. De molen is uitgerust met een schroef en bemaalde de Zuider Olingerpolder, groot 180 ha. Eigenaar is sinds 1 mei 1970 het waterschap Duurswold, later waterschap Eemszijlvest, in 1992 ging de molen naar Molenstichting Fivelingo en in 2017 naar Stichting De Groninger Poldermolens.

De oude Olingerpolder werd met het graven van het Eemskanaal (1870-1876) in tweeën gedeeld, hierdoor ontstonden de Noorder- en Zuider-Olingerpolder. De huidige molen nam de bemaling over van de op 20 augustus 1900 verbrandde molen. Hij is toen geheel nieuw gebouwd door aannemer J. Rietsma te Farmsum voor f.8922, architect was J. Wiertsema Ezn. uit Sappemeer. Sinds1916 is er een locomobiel als hulpkracht, in 1959 een ruwoliemotor, deze werd later door een dieselmotor vervangen. In 1972 werd de motor na ingebruikstelling van het gemaal De Groeve uit de molen verwijderd. In 1956 valt de molen onder de wet BWO. In 1957 is hij gerestaureerd door molenmaker Chr. Bremer te Adorp voor f.9667. In 1960 werden door Chr. Bremer twee nieuwe stalen roeden aangebracht, de ene met stroomlijnneus en bremer-remkleppen en de andere alleen met stroomlijnneus, kosten f.5564 en f.9817. In 1964 en 1966 voerde molenmaker Doornbosch te Adorp herstellingen uit, schade was onder andere ontstaan als gevolg van zware rukwinden op 21 mei 1966. In 1970/71 opnieuw hersteld door Doornbosch, onder andere het plaatsen van een Engels kruiwerk en een houten schroef, totale kosten f.22.500.

Standplaats: aan de westelijke oever van de Groeve, 900 m ten zuiden van het Eemskanaal. Coördinaten: 252,15#590,98.

Uit het archief

Een overzicht van documenten en afbeeldingen uit onze database:

AfbeeldingenDocumenten
Dubbeltik om de kaart actief te maken

Molengegevens

Adres: Groeve Westzijde 28, Laskwerd
Functie: poldermolen
Type: achtkante grondzeiler
Bouwjaar: 1900
Ten Bruggencatenummer: 00623

Eigenaar: Stichting De Groninger Poldermolens

Adres: Stedumermaar 1
Postcode: 9735 AC
Plaatsnaam: Groningen

E-mailadres: info@degroningerpoldermolens.nl
Website:https://degroningerpoldermolens.nl/
Telefoonnummer: 050 304 8911