Poldermolen de Langelandster

Poldermolen de Langelandster

Garmerwolde

Het verhaal

Het gebied ten noorden van Bedum, globaal van Zoutkamp tot Delfzijl staat in de provincie Groningen bekend als het Hogeland. Het gebied in de driehoek tussen de stad Groningen, Ten Boer en Bedum wordt wel eens het Lageland genoemd. Dit gebied, evenals het laaggelegen gebied in de omgeving van Slochteren, was vroeger een woud van molens, een soort van Groninger Kinderdijk. De meeste van deze poldermolens hebben het veld moeten ruimen of zijn afgebrand, maar enkele maalvaardige poldermolens getuigen van dit bedrijvige verleden in dit gebied. Het had niet veel gescheeld of de Langelandster molen had ook tot de categorie verdwenen molens behoord.

In de molen is een aantal bijzondere inscripties te vinden. Een prachtig gedicht is in één van de korbelen (ondersteuningsbalken) van de molen gekerfd en verwijst ook naar het ‘lage land’ en is opgetekend in het boekje Poldermolens en molenpolders  uit 1992:

Had men ooit in ’t lage land
Watermolens bracht tot stand

Dan zouden in die waterplassen
Weinig beste vruchten wassen
Zaagen nu de Bataas zoonen
die weleer dit land bewoonden
Zaagen z’alles in ’t verschiet
Neen, dit land zij enden ’t niet
Alles was toen wildernis
Waar nu bloei en welvaart is.

D.K. Vink; 1836

De Langelandster molen werd in 1936 geheel gerestaureerd en daarbij werd zelfzwichting met het systeem Van Bussel aangebracht op het wiekenkruis. Na de Tweede Wereldoorlog ging het echter bergafwaarts met de molen. De bemaling werd toen overgenomen door een elektrisch gemaaltje waarna de molen steeds verder aftakelde. Nadat de molen in 1977 eigendom werd van de Molenstichting Hunsingo en Omstreken werd de molen verder geconserveerd met het doel in de toekomst tot restauratie te komen. In 1988 werd de molen geheel gerestaureerd en hij is sindsdien weer in staat om op windkracht de polder te bemalen.

Uit het archief

Een overzicht van documenten en afbeeldingen uit onze database:

AfbeeldingenDocumenten
Dubbeltik om de kaart actief te maken

Molengegevens

Adres: Lageweg 22a, Garmerwolde
Functie: poldermolen
Type: achtkante grondzeiler
Bouwjaar: 1829
Ten Bruggencatenummer: 00533
Poldermolen de Langelandster