Korenmolen Windlust

Korenmolen Windlust

Overschild

Het verhaal

Korenmolen Windlust is een achtkante bovenkruier met stelling, de romp gedekt met geasfalteerd hout, staande op een stenen tussen- en onderstuk en met een geasfalteerde kap. Beide roeden zijn voorzien van zelfzwichting en hebben een vlucht van 17,60 m. Bij de restauratie in 1981 zijn de roeden oudhollands opgehekt.

De Windlust is gebouwd in 1859 als grondzeiler voor Anne Kraaijinga (resolutie Gedeputeerde Staten) door molenmaker Johannes Friedrich Dreise uit Woltersum. De molen is omstreeks 1914 in opdracht van H. Schuurman door molenmaker Dreize uit Schildwolde omhoog gebracht tot stellingmolen, waarbij gebruik werd gemaakt van balken en stenen van de afgebroken veenborg Van Arnhem te Foxholsterbosch.

Eigenaars zijn onder andere geweest: Pomper; sinds 1863 bakker E. Woldhuis (onder andere in 1867 en 1896); sinds 1903 H. Schuurman; sinds 1 mei 1927 H. van der Zwaag en sinds 1945 Klaas van der Zwaag. Op 16 augustus 1967 verkocht deze laatste de molen aan de Slochter Molenstichting, die in 2015 is opgegaan in de Molenstchting Midden- en Oost-Groningen.

In 1934 had de molen een ijzeren as van De Muinck keizer nr.115 uit 1903, afkomstig van de Veertjespolder, daarvoor een houten as. In 1904 is de bakkerij verbrand en niet weer opgericht. Stormschade op 17 maart 1947, waarbij de onderste houten roede brak. In 1948 brak de andere houten roede. Hersteld in de periode 1951 door molenmaker A. Dreise te Woltersum, kosten f. 4633. In 1967 is de molen aangekocht door de Slochter Molenstichting, inclusief een bronsmotor, voor f.3200. In 1967-1971 is de molen gerestaureerd door molenmaker J. Schuitema uit Wierumerschouw, de herstelkosten bedroegen f. 40.370. In 1979 kreeg de molen weer een opknapbeurt, onder andere schilderwerk voor f. 18.500. In het voorjaar 2003 is de Windlust door molenmaker Jellema uit Birdaard van een nieuwe stelling voorzien. Onder in de molen bevond zich nog een koppel maalstenen aangedreven door een elektromotor van 15 pk.

Standplaats: aan de westzijde van de Kanaalweg (nu afgesloten bij het verbrede Eemskanaal), gehucht Grauwedijk (dat hoorde onder het kerspel Wittewierum). Coördinaten 248,15#589,32.

---

Op 10 mei 2019 werd de wandelroute 'Ommetje Windlust' officieel geopend.

Uit het archief

Een overzicht van documenten en afbeeldingen uit onze database:

AfbeeldingenDocumenten
Dubbeltik om de kaart actief te maken

Molengegevens

Adres: Kanaalweg 2, Overschild
Functie: korenmolen
Type: achtkante stellingmolen
Bouwjaar: 1859
Ten Bruggencatenummer: 00622

Eigenaar: Molenstichting Midden- en Oost-Groningen

Adres: Noorderholt 2
Postcode: 9628 BW
Plaatsnaam: Siddeburen

E-mailadres: info@msmog.nl
Website:https://www.msmog.nl/
Telefoonnummer: 06 5465 6573