Poldermolen De Palen

Poldermolen De Palen

Westerwijtwerd

Het verhaal

Poldermolen De Palen is een rietgedekte achtkante grondzeiler op veldmuren, met een rietgedekte kap. Beide roeden zijn voorzien van zelfzwichting met windborden en hebben een vlucht van 16,20 meter. De molen is uitgerust met een schroef en bemaalde de polder De Palen (118 ha), opgericht in 1876.

De molen is op de huidige plaats gebouwd in 1882, hij stond eerder 500 m zuid-zuidoostelijk in de polder (bouwjaar 1876, gebouwd door H. Klippus, aannnemer te Bedum). Verplaatsing was nodig vanwege de aanleg van de spoorlijn Groningen-Delfzijl. In 1951 staat de molen met één roede en is een elektromotor van 7 pk in de molen aanwezig. Op 22 september 1964 werd een sloopvergunning verleend, maar de molen is niet afgebroken en ging in eigendom over naar de Molenstichting Hunsingo e.o. Hij is gerestaureerd in de periode 1991-1992, na een stilstand van veertig jaar. Nieuwe roeden zijn gestoken in februari 1992.

Eigenaars: Waterschap de Palen; Waterschap Hunsingo (1971); Molenstichting Hunsingo en omstreken (1977); Stichting De Groninger Poldermolens (2015).
Mulder was lange tijd E. Paap (landbouwer).

Standplaats: 1,2 km ten zuid-zuidoosten van Westerwijtwerd aan (de oostkant van) het Westerwijtwerdermaar. Coördinaten: 239.25#593,88.

Uit het archief

Een overzicht van documenten en afbeeldingen uit onze database:

AfbeeldingenDocumenten
Dubbeltik om de kaart actief te maken

Molengegevens

Adres: Palenweg 3, Westerwijtwerd
Functie: poldermolen
Type: achtkante grondzeiler
Bouwjaar: 1882
Ten Bruggencatenummer: 00445

Eigenaar: Stichting De Groninger Poldermolens

Adres: Stedumermaar 1
Postcode: 9735 AC
Plaatsnaam: Groningen

E-mailadres: info@degroningerpoldermolens.nl
Website:https://degroningerpoldermolens.nl/
Telefoonnummer: 050 304 8911