Korenmolen De Kievit

Korenmolen De Kievit

Grijpskerk

Het verhaal

Deze koren- en pelmolen is gebouwd in 1899 in opdracht van Roelof Kruisinga door molenmaker Menne Noordewier te Niezijl. Hij maakte bij de bouw gebruik van de oliemolen van Groenman in Niezijl. Eigenaars waren: R. Kruisinga; sinds 1914 Gebr. Wierenga; sinds 1938 A. Wierenga-Verboom; Cor Verboom vanaf 1950; L. de Wit vanaf 1957; sinds 1962 de gemeente Grijpskerk, die de molen kocht voor f. 3500. Het is een achtkante geasfalteerd houten stellingmolen op een vierkant houten (planken horizontaal) onderstuk op een stenen voet en een geasfalteerd houten kap. Beide roeden zijn voorzien van zelfzwichting. De roeden zijn oudhollands opgehekt en hebben een vlucht van 21 m. De molen is uitgerust met een koppel maalstenen, de pelstenen zijn bij de restauratie in 1974 verwijderd.

In 1923  kreeg de molen twee nieuwe Potroeden. In 1929 werd het riet van de kap en de romp vervangen door dakleer. Sinds 1951 staat de molen stil. In 1962 kwam de molen in het bezit van de toenmalige gemeente Grijpskerk, die de molen tweemaal restaureerde. In de jaren 1963-1964 is hij gerestaureerd door molenmakers Dijk & Alserda voor f. 24.138. De molen is in 1974-1976 opnieuw gerestaureerd door de firma Alserda, kosten f. 283.330. De zelfzwichting werd bij deze restauratie op beide roeden vervangen door oudhollands hekwerk. Op 26 september 1975 is de molen feestelijk in gebruik genomen door Roelof Kruisinga, voorzitter van de CHU-fractie in de Tweede Kamer en kleinzoon van de bouwer van de molen. De gerestaureerde molen kreeg de naam De Grijpvogel, enige tijd daarna vervangen door de naam De Kievit. In 1980 blijkt echter dat de restauraties slecht te zijn uitgevoerd, vooral het gaande werk en de maalwektuigen, en er worden plannen tot verbetering gemaakt. In januari 1984 zijn de plannen uitgevoerd door de firma Dunning, onder andere het laseinde aan een voeghout, een nieuwe korte spruit en nieuwe maalstenen. In december 2000 - januari 2001 is een beperkte restauratie uitgevoerd door de firma Jellema te Birdaard omvattende een nieuwe windpeluw, kapherstel en een geheel nieuwe bredere stelling.

Standplaats: aan de westzijde van het dorp aan de noordzijde van de oude Heerenweg, 250 m ten noordwesten van de kerk. Coördinaten: 216,07#586,89.

Uit het archief

Een overzicht van documenten en afbeeldingen uit onze database:

AfbeeldingenDocumenten
Dubbeltik om de kaart actief te maken

Molengegevens

Adres: Molenstraat 33, Grijpskerk
Functie: korenmolen
Type: achtkante stellingmolen
Bouwjaar: 1899
Ten Bruggencatenummer: 00427

Eigenaar: Gemeente Westerkwartier

Adres: Postbus 100
Postcode: 9350 AC
Plaatsnaam: Leek

E-mailadres: info@westerkwartier.nl
Website:https://www.westerkwartier.nl/
Telefoonnummer: 14 0594