Het verhaal

In Thesinge zijn de kleine zaagmolens verdwenen, de Bovenrijge verhuisde naar Ten Boer en het zaagmolentje dat ooit Bolhuis en Jansen in Thesinge toebehoorde is recent in Warffum weer opgebouwd. Het unieke zaagmolentje dat nu als De David bekend staat is naar alle waarschijnlijkheid in 1890 gebouwd door Klaas Kremer en Christiaan Bremer. Bremer was een telg uit het bekende molenaarsgeslacht Bremer. Deze Christiaan was de grootvader van de Chris Bremer die het bedrijf overdeed aan het nog steeds bestaande molenmakersbedrijf Dunning. Kremer en Bremer bouwden de kleine molen met zelfzwichting, het systeem dat daarna op vrijwel alle molens in de provincie Groningen is toegepast.

In 1894 kwam het molentje terecht bij de boerderij van de familie Bolhuis in Thesinge. De molen werd voorzien van een vierkante onderbouw en een lintzaag en slijpsteen waarmee klein zaagwerk kon worden verricht. Bolhuis verkocht in 1929 de molen aan de familie Jansen, eveneens in Thesinge. Jansen verkocht de molen in 1934 door aan het molenmakersbedrijf Bremer dat inmiddels overgenomen was door de zoon en kleinzoon van de bouwer. Het doel was de molen bij de werkplaats weer op te bouwen  en te restaureren, maar het bleef een aantal decennia opgeslagen bij Bremer. De bekende Groninger molenaar Bernard Dijk knapte het molentje (provisorisch) op waarna het rond 1985 op het Landgoed Verhildersum stond. Na korte tijd al waaide de molen om en verdween andermaal in opslag.

Piet Groot uit Winsum bekommerde zich later om de molen, met het doel deze in Winsum weer op te bouwen. Hij was ook degene die de molen de naam De David gaf. Na een aantal jaren bleek dit voor hem niet te realiseren en kwam hij in contact met Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum. In 2011 deed het inmiddels in Warffum opgebouwde rompje mee aan de Bankgiroloterij Molenprijs. Helaas werd de molen slechts tweede en sindsdien heeft de Stichting Behoud Molen De David zich ingezet voor compleet herstel. Al eind 2012 kon na een snelle fondsenwerving opdracht worden gegeven voor de restauratie van de molen. Op 9 oktober 2013 werd de molen op zijn nieuwe standplaats neergezet. In de zomer van 2014 werd de molen zaagvaardig opgeleverd met een geheel gereconstrueerde houten lintzaag. De kleine molen is prachtig ingebed in het museumterrein en is de meest recente aanwinst van het museum . Een groep enthousiaste vrijwilligers is door bestuurslid van de stichting en vrijwillig molenaar Johan van Dijk opgeleid om dit bijzondere molentje in bedrijf te stellen. Om ook bij een gebrek aan wind te kunnen zagen is een oude stationaire dieselmotor naast de molen opgesteld.

Johan van Dijk (2014)

Uit het archief

Een overzicht van documenten en afbeeldingen uit onze database:

AfbeeldingenDocumenten
Dubbeltik om de kaart actief te maken

Molengegevens

Adres: Schoolstraat 4, Warffum
Functie: zaagmolen
Type: achtkante stellingmolen
Bouwjaar: 2013
Ten Bruggencatenummer: 12222

Eigenaar: Openluchtmuseum Het Hoogeland

Adres: Schoolstraat 4
Postcode: 9989 AG
Plaatsnaam: Warffum

E-mailadres: receptie@hethoogeland.com
Website:https://www.hethoogeland.com/
Telefoonnummer: 0595 422 233