Poldermolen De Groote Polder

Poldermolen De Groote Polder

Slochteren

Het verhaal

Het gebied rond Slochteren is, net als het gebied rond Ten Boer, zeer laag gelegen. In het verleden was het hier bijna letterlijk een woud van poldermolens. De meeste poldermolens zijn verdwenen, maar aan de Groenedijk bij Slochteren zijn op niet al te grote afstand van elkaar nog drie poldermolens te vinden. Tussen De Ruiten aan de ene kant en de Fraeylemamolen aan de andere kant staat de oudste nog bestaande poldermolen van de provincie Groningen: de Groote Poldermolen. De naam doet vermoeden dat het ook de grootste poldermolen in de provincie is, dat is echter niet het geval. De molen is vernoemd naar de polder die hij altijd bemalen heeft, de Groote Polder van 460 hectare. Bij de bouw werd de molen uitgerust met een scheprad om het water weg te pompen. Waarschijnlijk als gevolg van inklinking van de polder is op een later tijdstip een vijzel aangebracht in de molen. Een scheprad heeft namelijk een veel minder diepe tasting dan een vijzel.

In 1915 kwam naast de molen een apart hulpgemaal met een eigen vijzel, eerst aangedreven door een locomobiel, later door een Bronsmotor. De molen was in ieder geval vanaf 1929 voorzien van zelfzwichting, in dat jaar werd een geheel nieuwe wiekenkruis aangebracht. Tot in de jaren ’50 is de molen in bedrijf geweest, daarna raakte deze in ernstig verval. De Slochter Molenstichting, opgericht in 1967, nam in 1969 de molen over van het waterschap De Groote Polder. Eerst werd de ernstig gehavende molen geconserveerd, het rietdek was op diverse plaatsen verdwenen. Bij een omvangrijke restauratie in 1974-’75 werd de molen geheel maalvaardig gerestaureerd. In 1978 is een nieuwe, langere vijzel aangebracht om een beter water op te kunnen malen.

Het waterpeil bleef echter een probleem, door inklinking en bodemdaling door aardgaswinning was het  in 2014 nodig voorbereidingen te treffen  om de tasting van de vijzel beter te maken. Hierbij zal de molen een circuit krijgen om water rond te kunnen malen (toekomstige tijd?). Toch blijft het in theorie ook mogelijk om te malen door schuiven open te zetten, dan wel af te sluiten. Ook zal het wiekenkruis op termijn vervangen moeten worden. Sinds de restauratie van de jaren ’70 is de molen op vrijwillige basis in bedrijf en hij doet bovendien sinds 2004 dienst als instructiemolen voor nieuwe vrijwillige molenaars.

Johan van Dijk (2014)

---

Op 13 oktober 2015 werden nieuwe roeden gestoken, Vincent Mathlener maakte hier een film van die u hier kunt zien.

Uit het archief

Een overzicht van documenten en afbeeldingen uit onze database:

AfbeeldingenDocumenten
Dubbeltik om de kaart actief te maken

Molengegevens

Adres: Groenedijk 22a, Slochteren
Functie: poldermolen
Type: achtkante grondzeiler
Bouwjaar: 1783
Ten Bruggencatenummer: 00547

Eigenaar: Molenstichting Midden- en Oost-Groningen

Adres: Noorderholt 2
Postcode: 9628 BW
Plaatsnaam: Siddeburen

E-mailadres: info@msmog.nl
Website:https://www.msmog.nl/
Telefoonnummer: 06 5465 6573