Koren- en pelmolen Udema's Molen

Koren- en pelmolen Udema's Molen

Ganzedijk

Het verhaal

Twee jaar na de bouw van de eerste korenmolen in Ganzedijk, werd een tweede korenmolen in het dorp gebouwd. Deze molen was eigendom van Jan Hansens Römeling. In 1866 ging het eigendom van de molen naar A.B. Hovinga. Slechts twee jaar later, in 1868, brandde de molen af. Antonie Josephus Lubberts Nieland kocht de restanten van de afgebrande molen en liet in het zelfde jaar de huidige molen bouwen. De sluitsteen boven de ingang verwijst hiernaar met de tekst: A.J.L.N. 1868.

De molen is een achtkante met dakleer gedekte stellingmolen op een stenen onderstuk en een met dakleer gedekte kap. Eén roede was voorzien van zelfzwichting en de vlucht bedroeg 70 voet, circa 21 meter. Omstreeks 1903 werd door molenmaker J. Wiertsema een nieuwe as gestoken van J.M. de Muinck Keizer en een nieuwe binnenroede van Pot. Een elektromotor van 25 pk wordt sinds 1925 als hulpkracht gebruikt. In 1933 werd de andere koren- en pelmolen in Ganzedijk gesloopt, waarmee deze molen de laatste molen was in het dorp. Molenmaker Roemeling te Eexta restaureerde in 1963 de molen voor f.17.940,-. Op 23 september 1963 werd de molen weer officieel in gebruik gesteld. Door stormen op 13 november 1973 en april 1974 werd de molen ernstig beschadig. Molenmakers Roemeling & Molema restaureerden deze schade voor f.47.350,-. In 1981 zijn de roeden oudhollands opgehekt en hebben een vlucht van 19 m. Ook is de molen destijds uitgerust met twee koppels maalstenen en twee pelstenen. In 2009 werd een nieuwe buitenroede gestoken.

Eigenaars zijn geweest: Antonie Josephus Lubberts Nieland tot 1890; sinds 1890 E.D. Rentema; T. Rentema oa.1918; sinds 1925 D. Rentema (overleden 5-8-1946); sinds 1 november 1946 W. Udema van Drieborg; sinds 1961 gemeente Finsterwolde (later gemeente Reiderland, nu gemeente Oldambt). Udema kocht deze molen nadat zijn eigen molen in de Kroonpolder onder Drieborg, door oorlogshandelingen was verwoest - de koren- en pelmolen in de Kroonpolder ging namelijk op 17 april 1945 ten onder bij de bevrijding door Poolse troepen. In 1961 kocht de gemeente Finsterwolde de molen voor f.2189,75.

Standplaats: aan de westzijde van het Zijldiep, was de noordelijke van de twee molens in Ganzedijk. Coördinaten: 270,60#581,17.

Uit het archief

Een overzicht van documenten en afbeeldingen uit onze database:

AfbeeldingenDocumenten
Dubbeltik om de kaart actief te maken

Molengegevens

Adres: Ganzedijk 71, Ganzedijk
Functie: korenmolen, pelmolen
Type: achtkante stellingmolen
Bouwjaar: 1868
Ten Bruggencatenummer: 00561

Eigenaar: Gemeente Oldambt

Adres: Postbus 175
Postcode: 9670 AD
Plaatsnaam: Winschoten

E-mailadres: info@gemeente-oldambt.nl
Website:https://www.gemeente-oldambt.nl/
Telefoonnummer: 0597 482 000