Koren- en pelmolen De Hoop

Koren- en pelmolen De Hoop

Garsthuizen

Het verhaal

Koren- en pelmolen De Hoop is een met dakleer gedekte houten achtkante stellingmolen op een houten tussen- en een stenen onderstuk. De kap is met dakleer gedekt. Eerst had hij op één roede zelfzwichting, in 1940 werd ook op de andere roede zelfzwichting met stroomlijnneus aangebracht. In 1950 is de molen hersteld door molenmaker Chr. Bremer uit Adorp voor f.4000. Tijdens de storm van 9 op 10 november 1969 waaide de gehele stelling van de molen. In 1974 werd de molen gerestaureerd door de fa. Doornbosch voor f.250.000. Hierbij werd onder meer de zelfzwichting verwijderd en één roede vervangen, tevens werd een Engels kruiwerk aangebracht. Op 3 mei 1995 is er brand in de molen geweest.

De molen is gebouwd in 1839 in opdracht van Geert Jans Nienhuis door molenmaker Wed. H. Hoving en zoon J.H. Hoving te Middelstum. Bij koninklijk besluit van 7 mei 1839 werd vergunning verkregen: ‘om een pelmolen te doen oprigten onder de voorwaarden dat de molen met hout of eene soort van kunde specie en niet met riet gedekt worde’. De nieuwe molen werd opgericht ter vervanging van een op 2 januari 1839 omgewaaide pelmolen, een wipmolen met stelling die in 1715 gebouwd was in opdracht van Jan Olgers. In 1879 koopt de eigenaar van de molen Pieter Geerts Nienhuis een eveneens in het dorp staande roggemolen met de bijhorende bakkerij van P.N. Dijkhuizen.

Eigenaars van de molen zijn geweest: Geert Jans Nienhuis; sinds 1879 Pieter Geerts Nienhuis (overl. oktober 1936); tot 1 januari 1938 de erven P.G. Nienhuis; sinds 1 januari 1938 Jacob Nienhuis Pzn. en mej. Gerharda G. Nienhuis; sinds 1970 Woldring (onderwijzer) van Westeremden; sinds 1972 (gekocht voor f.50.000 incl. het gehele totaal verwaarloosde monumentale complex) P.F. de Vries Robbé (arts); sinds 1991 S. Gooda (tandarts); sinds 1993 Otto Baldus uit Bergisch-Gladbach (arts); sinds 2016 N. Nijhof en M. Reimert.

Standplaats: even ten oosten van het dorp. Coördinaten: 243,91#599,00.

Uit het archief

Een overzicht van documenten en afbeeldingen uit onze database:

AfbeeldingenDocumenten
Dubbeltik om de kaart actief te maken

Molengegevens

Adres: Smydingeweg 44, Garsthuizen
Functie: korenmolen, pelmolen
Type: achtkante stellingmolen
Bouwjaar: 1839
Ten Bruggencatenummer: 00451