De korenmolen van Folkers

De korenmolen van Folkers

Mussel

Het verhaal

In Mussel stond een open standerdmolen, waarvan de voorzijde gedekt was met vertikale planken, zonder takelluifeltje en met een bol-driehoekvormig dak. De molen was gebouwd in het najaar van 1869, in opdracht van J. Kort. In de decemberstorm van 1869 is hij omgewaaid, maar in 1870 herbouwd. Bij de bouw werd gebruik gemaakt van een molen uit Eerste Exloërmond.

Eigenaars zijn geweest: J. Kort (korenmolenaar in Horsten); R. Brinks; J. Mulder 1883-1892; Harmannus Bakker; sinds 1898 Jan Bruinco Wubs; sinds 1900 Menne Folkers (hij kocht de molen met huis en grond voor f.2850); sinds 1907 A. Folkers.

In het voorjaar van 1940 stond de molen zonder roeden, het verval was ingetreden na het aanbrengen van 20 pk hulpmotor. In april 1943 is de molen door A. Folkerts verkocht aan de gemeente Haren voor f.1000. De molen werd daarna afgebroken. Molenmaker Koning herstelde enkele onderdelen maar de molen bleef door oorlogsomstandigheden in opslag. In maart 1947 kreeg molenmaker J. Wiertsema de opdracht tot het maken van een begroting voor herbouw te Haren. De opgeslagen molen werd echter verkocht aan het Openluchtmuseum in Arnhem en men gebruikte de onderdelen voor de restauratie van de standerdmolen van Huizen, die naar het musem verplaatst was.

Standplaats: ten noorden van de Zandtangeweg, tussen het dorp en het Mussel Aa kanaal. Coördinaten: 266,40#553,29.

Uit het archief

Een overzicht van documenten en afbeeldingen uit onze database:

AfbeeldingenDocumenten
Dubbeltik om de kaart actief te maken

Molengegevens

Adres: Zandtangeweg, Mussel
Functie: korenmolen
Type: standerdmolen
Bouwjaar: 1869
Ten Bruggencatenummer: 00584