Molen van de Tenboersterpolder

Molen van de Tenboersterpolder

Dijkshorn

Het verhaal

Deze poldermolen was een houtgedekte spinnekop op een vierkante, houtgedekte ondertoren. De roeden hadden een vlucht van 12,80 meter. De molen was uitgerust met een schroef en bemaalde de Ten Boerster Polder (71 ha), opgericht in 1856. De molen is gebouwd in 1857.

In mei/juni 1935 is de molen afgebroken en vervangen door een windmotor. De windmotor werd in 1990 aangekocht door de Vereniging Vrienden van de Groninger Molens met de bedoeling deze te herbouwen bij Nieuwolda, maar deze plannen zijn nooit uitgevoerd. In 2003 is de windmotor door Het Groninger Landschap als Koetze Tibbe herbouwd in Kropswolde.

Standplaats: 200 m ten westen van de brug aan de zuidzijde van de Westerwijtwerder Maar. Coördinaten: 243,15#589,40.

Uit het archief

Een overzicht van documenten en afbeeldingen uit onze database:

AfbeeldingenDocumenten
Dubbeltik om de kaart actief te maken

Molengegevens

Adres: Wetserwijtwerdermaar zuidzijde, Dijkshorn
Functie: poldermolen
Type: spinnekop
Bouwjaar: 1856
Ten Bruggencatenummer: 00516