De zaagmolen van Ubbens

De zaagmolen van Ubbens

Zuidbroek

Het verhaal

Dit was een achtkante rietgedekte stellingmolen op een houten onderstuk en met een rietgedekte kap. Het was een houtzaagmolen, gebouwd in 1853 door H. Ubbens.

Eigenaars zijn geweest: H. Ubbens tot 1879; wed. H.G. Poelman; S. Sijpkens en fam v.d. Vegte; T. Folmer Azn. De molen is afgebroken in 1903 door molenmaker G. Wiertsema.

Ubbens pleitte zes jaar lang met het waterschap Oldambt over de verbinding van zijn kolk met het Muntendammerdiep. De kolk is gedicht door Marten Tijms.

Op  26 februari 1896 vindt er een verkoop plaats door Notaris P. Drenth te Zuidbroek: een windhoutzaagmolen Windlust met loods, waarin woning, benevens erf, kolk, dijk en laan staande en gelegen te Zuidbroek aan grindweg naar Muntendam kadestraal bekend Zuidbroek E 1195 groot 58.15 are. De rechten en verplichtingen ten opzichte van het bruggetje en sluisje in de weg zoals bij concessie verleend door Gedeputeerde Staten omschreven gaan op de koper over. Verkopers waren: S. Sijpkens predikant te Delfzijl, W.L. v.d. Vegte, kassier te Zwolle, H.v.d. Vegte advokaat te Zwolle en mej. F.A. v.d. Vegte zonder beroep te Delfzijl. Koper werd Tiddo Folmer Azn, emeritus predikant te Groningen.

In de voorgevel van twee aan de weg staande huisjes zit een gevelsteentje met de afbeelding van een molen en het jaartal 1787.

Standplaats: Tusschenloegen, aan de oostzijde van het Muntendammerdiep, aan de zuidzijde van de spoorlijn bij het spoordok. Coördinaten 253,8#575,6.

Uit het archief

Een overzicht van documenten en afbeeldingen uit onze database:

Afbeeldingen
Dubbeltik om de kaart actief te maken

Molengegevens

Adres: Winschoterdiep zuidzijde, Zuidbroek
Functie: zaagmolen
Type: achtkante stellingmolen
Bouwjaar: 1853
Ten Bruggencatenummer: 00675 f