De molen van de Smitspolder

De molen van de Smitspolder

Kolham

Het verhaal

Deze poldermolen is een windmotor met 18 bladen en 2 vanen. Hij bemaalde vroeger de Smitspolder, een onderbemaling van de Kolhamster Westerpolder. Hij is gebouwd in het begin van de 20e eeuw en komt voor op de topografische kaart van 1935. In 2010 is hij geheel gerestaureeerd.

Standplaats: in de Kolhamster Westerpolder, 1 km ten noorden van de weg en ten westen van de Scharmer Ae. Coördinaten: 244,80#579,45.

Uit het archief

Een overzicht van documenten en afbeeldingen uit onze database:

Afbeeldingen
Dubbeltik om de kaart actief te maken

Molengegevens

Adres: Scharmer Ae westzijde, Kolham
Functie: poldermolen
Type: windmotor
Bouwjaar: 1930
Ten Bruggencatenummer: 12166
De molen van de Smitspolder