De koren- en pelmolen van Riepma

De koren- en pelmolen van Riepma

Uithuizen

Het verhaal

Deze koren- en pelmolen was een achtkante met dakleer gedekte stellingmolen. De roeden hadden een vlucht van 22 meter. De molen is gebouwd in 1859 in opdracht van Machiel Derks Mulder uit Heveskes. De molen moest op voldoende afstand, minstens 25 ellen, van de weg worden gebouwd, bovendien moest de molen gedekt worden met ‘hout, leyen of andere harde specie’ - dus niet met riet.

Eigenaars zijn geweest: Machiel Derks Mulder (Gebr. Mulder); in 1867 G. Veenhuis (mogelijk de beheerder van Mulder). Op 3 april 1868 koopt Siert Freerks Riepma de behuizing met de daarbij staande pel en koornmolen staande en gelegen aan de lage Weg te Uithuizen voor f.3200. Verkoper is Machiel Derks Mulder, pel en koornmolenaar te Uithuizen en woonachtig in Noord-Amerika - hij wordt bij de verkoop vertegenwoordigd door de gevolmachtigde Willem Veldhuizen uit Uithuizen.

Op 15 juni 1875 biedt Siert Freerks Riepma te koop aan: ‘Een pel- en korenmolen met een vlucht van 21 m 9 dm 2,5 cm en de molenaarswoning staande en gelegen in het Lege van de Weg te Uithuizen’. De molen wordt op afbraak verkocht en datzelfde jaar afgebroken. In 1931 stond het molenhuis er nog.

Standplaats: buurtschap 't Lage van de Weg, aan de zuidzijde van de weg naar Usquert, 1,3 km ten westen van de kerk. Coördinaten: 239,1#603,2.

Uit het archief

Een overzicht van documenten en afbeeldingen uit onze database:

Documenten
Dubbeltik om de kaart actief te maken

Molengegevens

Adres: 't Lage van de Weg, Uithuizen
Functie: korenmolen, pelmolen
Type: achtkante stellingmolen
Bouwjaar: 1859
Ten Bruggencatenummer: 06417 d

Eigenaar: Onbekend