Korenmolen A-poortenmolen

Korenmolen A-poortenmolen

Groningen

Het verhaal

Korenmolen A-poortenmolen of Marwikspijpsmolen (of ook De Drie Gebroeders) was een achtkante rietgedekte stellingmolen op een houten tussenstuk en een drie voet hoog stenen onderstuk. De molen was uitgerust met drie paar maalstenen (in 1828). Hij is gebouwd omstreeks 1771, inclusief huis, waarde f.8200. Voor die tijd stond er hier een standerdmolen, al genoemd in 1727 en te vinden op de kaarten van Van Deventer, Braun en Haubois.

1771:   overdracht van de ene helft door Klaas Jans Pott aan Harmen van der Veen
1772:   overdracht van de andere helft door de kinderen van Hester Harkes, 
             weduwe van Jacob Thomas, aan Wilte Harmen Mulder en Aaltje
1784:   overdracht van de helft door de weduwe van Harm van der Veen aan Berend G. Ebling
1798:   publieke verkoop door de kinderen van weduwe Wilte Harmen Mulder
1808:   overdracht door Geert Lauweris Mulder aan Hindrik Bus
1811:   overdracht door Berend G. Ebling aan Jurjen Barlagen (notaris R. Gockinga)
1813:   de vrouw van Hindrik Bus (Antje Scheltens) verkoopt aan Lucas van der Molen te Ulrum
1817:   overdracht door Jurjen Barlagen aan Jemme Alberts Kapinga
1820:   overdracht door Jemme Alberts Kapinga aan Klaas van der Molen
1830:   gerechtelijke verkoping (koper onbekend)
1834:   overdracht door L.W. de Vries aan Jan Gozens Kampinga (notaris E.J. Offerhaus)
1839:   overdracht door Frederik Heutelaar (crediteur) aan Lubbertus Huitsing

In 1861 wordt op de korenmolen De Drie Gebroeders te Groningen een meesterknecht gevraagd. De molen is afgebrand op 9 februari 1874 - hij zou diezelfde avond te koop gepresenteerd worden. De sarrieshut met een provinciewapen was in 1933 nog aanwezig.

Standplaats: in de A-dwinger, op de A-poortenwal bij de Marwikspijp, nu heet het daar Westerhavenstraat. Kadaster Groningen sectie K nr.1094. Coördinaten 233,25#581,60.

Uit het archief

Een overzicht van documenten en afbeeldingen uit onze database:

Afbeeldingen
Dubbeltik om de kaart actief te maken

Molengegevens

Adres: A-dwinger, Groningen
Functie: korenmolen
Type: achtkante stellingmolen
Bouwjaar: 1771
Ten Bruggencatenummer: 04425 v

Eigenaar: Onbekend