Poldermolen Phoenix

Poldermolen Phoenix

Bedum

Het verhaal

Poldermolen ‘De Phoenix' of ‘Krimstermolen' was een rietgedekte achtkante grondzeiler op veldmuren. De kap was met riet gedekt. Beide roeden waren voorzien van zelfzwichting en hebben een vlucht van 78 voet. Bij de bouw in 1904 werd de molen uitgerust met twee Pot-roeden, de buitenroede nr.1976-1904 met een lengte van 23,55 m en de binnenroede nr.1977-1904 met een lengte van 23,45 m. De molen was uitgerust met twee houten schroeven en bemaalde de Oostelijke Bedumerpolder (1377 ha), opgericht in 1816 (J. Dijkema en J. Wieringa). Deze polder werd door drie molens bemalen.

De molen is in 1904 als geheel nieuwe molen gebouwd door molenmaker M. Noordewier uit Eenrum voor f.10.293. De aanbesteding tot de bouw vond op 28 november 1903 plaats. In de notulen wordt de molen aangeduid met de naam Phoenix. Het was de opvolger van een op 3 oktober 1903 afgebrande molen uit 1862. De molen werd verzekerd voor f.10.000 bij de Groninger Brandsociëteit voor onroerende goederen. In januari 1908 brak de ijzeren as, de asbreuk viel niet onder de garantie omdat de as te licht was. Vervangen door een gietijzeren as van J.M. de Muinck Keizer te Martenshoek uit 1908. In 1933 werden twee nieuwe schroefbakken aangebracht en één nieuwe stalen Pot-roede met systeem-Dekker door molenmaker Bremer (deze had een licentie van A.J. Dekker te Leiden). In de periode 1950-1955 is de molen voor ruim f.15.000 hersteld door molenmaker Th.Bremer en Zn. te Adorp en zijn onder andere twee nieuwe schroeven aangebracht.

Mulders: Klaas Haak 1903-1916; D. Postma 1917-1919; J. Dijkema 1920-1954; J. Wieringa (schoonzoon van Dijkema) 1954-1962; J. Goudemond 1962-1964; J. Wieringa (wederom) 1964-1969. In 1907 werd een nieuw molenaarshuis bij de molen gebouwd, kosten f.1936, het molenaarshuis werd in 1976 afgebroken. Als gevolg van waterstaatkundige veranderingen verloor de molen zijn functie. In 1977 is de molen verplaatst en in Zuidwolde herbouwd door molenmakers Bremer en Dunning.

Standplaats: iets oostelijk van Reidland, aan de westzijde van het Kardingermaar. Coördinaten: 238,60#589,88.

Uit het archief

Een overzicht van documenten en afbeeldingen uit onze database:

AfbeeldingenDocumenten
Dubbeltik om de kaart actief te maken

Molengegevens

Adres: Reidland, Bedum
Functie: poldermolen
Type: achtkante grondzeiler
Bouwjaar: 1904
Ten Bruggencatenummer: 00524