Brieven van Dorpsbelang Zuurdijk aan provincie en gemeente over mogelijk herstel van de molen (1950)

Bronreferentie
GMA_00486_031
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Begroting van kosten voor herstel van de molen van de heer C. Meijer, opgesteld door molenmaker Bremer (januari 1957)

Bronreferentie
GMA_00486_032
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over het verzoek van de molenaar de molen af te mogen breken (1955-1958)

Bronreferentie
GMA_00486_033
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over het sloopverzoek van de eigenaar, dat niet gehonoreerd wordt (1969-1970)

Bronreferentie
GMA_00486_034
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Aantekeningen en correspondentie over het behoud van de molen en over de toekomstige eigenaar (1970-1974)

Bronreferentie
GMA_00486_035
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Overleg tussen de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Provinciale Molencommissie over coördinatie (25 november 1974)

Bronreferentie
GMA_00486_036
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Bouwtekeningen en berekeningen voor De Holandsche Molen (1976)

Bronreferentie
GMA_00486_037
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie ter voorbereiding van de restauratie en de financiering hiervan (1976)

Bronreferentie
GMA_00486_038
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie ter voorbereiding van de restauratie, de financiering en de technische uitvoering (1977)

Bronreferentie
GMA_00486_039
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over het wieksysteem van de gerestaureerde molen (1977-1978)

Bronreferentie
GMA_00486_040
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Verslagen van bouwvergaderingen tijdens de restauratie (april 1977- april 1978)

Bronreferentie
GMA_00486_041
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Oplevering en feestelijke ingebruikstelling van de molen op 13 mei 1978

Bronreferentie
GMA_00486_042
Herkomst
Groningr Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Presentatie van het Groninger Molenboek op 19 november 1981

Bronreferentie
GMA_00486_043
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over herstel aan de molen en de financiering hiervan (1981-1982)

Bronreferentie
GMA_00486_044
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Inspectierapport van de Monumentenwacht Groningen uit 1984

Bronreferentie
GMA_00486_045
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Maalrapporten van de molenaars uit 1985

Bronreferentie
GMA_00486_046
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Fiche van W.O. Bakker met door hem verzamelde gegevens over de molen

Bronreferentie
GMA_00486_047
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'De molen te Zuurdijk van de familie Spiets' door J. Wiersum Kzn. uit De Hoglandster van april 1975

Bronreferentie
GMA_00486_048
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Molennieuws : De windkoren- en pelmolen De Zwaluw te Zuurdijk' in De Zelfzwichter van augustus 1979

Bronreferentie
GMA_00486_049
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel '700 jaar Zuurdijk' (toespraak door Ina Martens op 12 september 1987) in De Zelfzwichter van december 1987

Bronreferentie
GMA_00486_050
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel '' Molen Zuurdijk (De Zwaluw)' met een houtsnede van Titia Beukema in De Zelfzwichter van oktober 2009

Bronreferentie
GMA_00486_051
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Zuurdijk: pilot voor een goede molenbiotoop' door Albert Buursma in De Zelfzwichter van oktober 2016

Bronreferentie
GMA_00486_052
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier