Voorbereiding van de restauratie en offerte van de molenmaker (1953)

Bronreferentie
GMA_04450_029
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie rond het begin van de restauratie als BWO-molen (1954)

Bronreferentie
GMA_04450_030
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de financiering van de restauratie (1955)

Bronreferentie
GMA_04450_031
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

De roeden verkeren in slechte staat en behoeven restauratie (1959)

Bronreferentie
GMA_04450_032
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Herstelwerkzaamheden in het kader van de wet-BWO (1965)

Bronreferentie
GMA_04450_033
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Offerte en financiering betreffende herstel van de gebroken roede (1966)

Bronreferentie
GMA_04450_034
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Verslag van Henk Berends over de gevolgen van de storm van 2 en 3 januari 1976

Bronreferentie
GMA_04450_036
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Opmerkingen van vrijwillig molenaar Henk Berends over de begroting van de molen (oktober 1978)

Bronreferentie
GMA_04450_037
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Offerte van Alserda voor de restauratie van de windwatermolen (1978)

Bronreferentie
GMA_04450_038
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de restauratie als BWO-molen en de bemalingsgebieden van de molen (1979)

Bronreferentie
GMA_04450_039
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie en aantekeningen over de noodzakelijke restauratie van de molen (1980)

Bronreferentie
GMA_04450_040
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de opgetreden stagnatie in de restauratie van de molen (1981)

Bronreferentie
GMA_04450_041
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Verslagen van bouwvergaderingen tijdens de restauratie (augustus 1981 - mei 1982)

Bronreferentie
GMA_04450_042
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over meerwerk en een nieuwe schroef voor de molen (1982-1983)

Bronreferentie
GMA_04450_043
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Enkele feiten uit de historie van de molen, op verzoek van H. Berends op papier gezet door B. Jongsma (1986)

Bronreferentie
GMA_04450_044
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Overzicht van uit te voeren werkzaamheden met kostenraming (1990)

Bronreferentie
GMA_04450_045
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Bezwaarschrift tegen het ontwerpplan ruilverkaveling Lutjegast-Doezum, februari 1996

Bronreferentie
GMA_04450_046
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Feestelijke in hergebruikstelling van de molen op 10 november 2006

Bronreferentie
GMA_04450_047
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de provinciale subsidies voor herstel (1967-1968)

Bronreferentie
GMA_04450_035
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Fiche van W.O. Bakker met door hem verzamelde gegevens over de molen

Bronreferentie
GMA_04450_048
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

De geschiedenis van de molen in door P. van Dijken verzamelde gegevens (2006)

Bronreferentie
GMA_04450_049
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Nieuwjaarsstorm 1976' door H. Berends in De Zelfzwichter van april 1976 (verslag over de gevolgen van de storm van 2-3 januari)

Bronreferentie
GMA_04450_050
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Een bijzondere gebeurtenis in Sebaldeburen' door H. Berends in De Nieuwe Zelfzwichter van december 2006 (tweede schroef in de molen)

Bronreferentie
GMA_04450_051
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier