Artikel 'Officiƫle ingebruikstelling van poldermolen De Zuidwendinger' door H. Berends in De Zelfwichter van juni 1991

Bronreferentie
GMA_00472_021
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Fiche van W.O. Bakker met door hem verzamelde gegevens over de molen

Bronreferentie
GMA_00472_030
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Poldermolen Zuidwendinger Watermolen te Vierverlaten' in De Zelfzwichter van september 1985 (conservering van de molenromp)

Bronreferentie
GMA_00472_020
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Mijn molenuitzicht : De Zuidwendinger' door Johan van Dijk en Jan Danes in De Zelfzwichter van maart 2012

Bronreferentie
GMA_00472_022
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie met het waterschap Zuidwending over het gewenste herstel van de molen (1956)

Bronreferentie
GMA_00472_023
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de uitbetaling van de toegezegde rijkssubsidie (1957-1958)

Bronreferentie
GMA_00472_024
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de toestand van de molen van de Zuidwending (1975)

Bronreferentie
GMA_00472_025
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Omschrijving van de uit te voeren restauratiewerkzaamheden

Bronreferentie
GMA_00472_026
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de restauratie van de Zuidwendinger Watermolen, met begroting en subsidieverzoeken (1988-1989)

Bronreferentie
GMA_00472_027
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Uitnodiging voor de officiƫle ingebruikstelling op 26 april 1991

Bronreferentie
GMA_00472_028
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Beschikking van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg over de toegekende rijkssubsidie (1992)

Bronreferentie
GMA_00472_029
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier