Notariële acten voor de verkoop van de molen in 1955 en 1956

Bronreferentie
GMA_06422_036
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de restauratie van de molen, met begroting en subsidiemogelijkheden (1956)

Bronreferentie
GMA_06422_037
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de restauratie van de molen na aankoop door de gemeente (1957)

Bronreferentie
GMA_06422_038
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de voorbereiding van de restauratie van de molen (1958)

Bronreferentie
GMA_06422_039
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie in aanloop naar de restauratie van de molen (1959)

Bronreferentie
GMA_06422_040
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de restauratie en een meerwerknota (1962)

Bronreferentie
GMA_06422_041
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Officiële opening van de molen na restauratie op 12 november 1962

Bronreferentie
GMA_06422_042
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over het herstel van de op 13 november 1972 aangerichte stormschade

Bronreferentie
GMA_06422_043
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de restauratie, met begroting en subsidieverstrekking (1976-1977)

Bronreferentie
GMA_06422_044
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over restauratie in het kader van het ISP-programma monumentenzorg 1980

Bronreferentie
GMA_06422_045
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de voltooiing van de restauratie en vervanging van een roede (1981-1983)

Bronreferentie
GMA_06422_046
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Inspectierapport van de Monumentenwacht Groningen, oktober 1983

Bronreferentie
GMA_06422_047
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Kostenoverzicht naar aanleiding van het inspectierapport (1984)

Bronreferentie
GMA_0642_048
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Bestek en voorwaarden betreffende de restauratie, opgesteld mei 1994, laatst gewijzigd juni 2000

Bronreferentie
GMA_06422_049
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Begroting betreffende Veldkamp's Meuln, Roemeling en Molema, februari 1996

Bronreferentie
GMA_06422_050
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Rapport over een bouwfysische opname van de molen, Instituut Collectie Nederland, mei 2000

Bronreferentie
GMA_06422_051
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Beschikking op grond van het Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten 1997, februari 2001

Bronreferentie
GMA_06422_052
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Verslag van drie bouwvergaderingen restauratie Veldkamps Meuln, oktober 2001-januari 2002

Bronreferentie
GMA_06422_053
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Fiche van W.O. Bakker met door hem verzamelde gegevens over de molen

Bronreferentie
GMA_06422_054
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'In memoriam molenaar Derk Bos', door D.J. Tinga in De Zelfzwichter van juni 1989

Bronreferentie
GMA_06422_055
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Verstild verleden (35)' van H.A. Hachmer in De Nieuwe Zelfzwichter van december 2000

Bronreferentie
GMA_06422_056
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier