Correspondentie over de noodzaak nieuwe roeden aan te brengen en de subsidiemogelijkheden hiervoor (1953)

Bronreferentie
GMA_00547_047
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over het belang van de molen uit waterstaatkundig oogpunt en een begroting voor herstel (1956)

Bronreferentie
GMA_00547_048
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over het verzoek van Waterschap de Grootepolder de molen te mogen afbreken (1962)

Bronreferentie
GMA_00547_049
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Verkoop van de molen aan de Slochter Molenstichting en voorbereiding van een restauratie (1969-1971)

Bronreferentie
GMA_00547_050
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Lijst van restauratieposten opgenomen door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg met begroting van molenmaker Bremer (1972)

Bronreferentie
GMA_00547_051
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de restauratie van de molen in het kader van de ruilverkaveling Slochteren (1973)

Bronreferentie
GMA_00547_052
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over het herstel van de maalfunctie van de molen en restauratie van de vijzel (1974)

Bronreferentie
GMA_00547_053
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de mogelijkheid de molen onder de wet-BWO te brengen en de kosten voor een nieuwe vijzel (1975)

Bronreferentie
GMA_00547_054
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over het in aanmerking komen van de molen voor de wet-BWO (1976-1977)

Bronreferentie
GMA_00547_055
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Herstel van de molen als BWO-molen en de financiële afwikkeling van de kosten hiervan (1978)

Bronreferentie
GMA_00547_056
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over meerkosten voor herstel van vijzel en donsbalk en het nog niet voldoen aan de BWO-voorwaarden (1979)

Bronreferentie
GMA_00547_057
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over gebreken aan de molen die uitkering van BWO-subsidies nog verhinderen (1980)

Bronreferentie
GMA_00547_058
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over het aanbrengen van een nieuwe schroef en de financiële afwikkeling van de restauratie (1981)

Bronreferentie
GMA_00547_059
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de uitbetaling van restauratiesubsidies en over het toekomstig onderhoud van BWO-molens (1982)

Bronreferentie
GMA_00547_060
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over het begrip BWO-molen en een offerte van molenmaker Bremer voor werk aan de schroef (1983-1984)

Bronreferentie
GMA_00547_061
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Beschrijving van de bemalingsfunctie van de molen, opgesteld door de Slochter Molenstichting (1986)

Bronreferentie
GMA_00547_062
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie met provincie en rijk over de toepassing van de wet-BWO (1987)

Bronreferentie
GMA_00547_063
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Prijsopgaven van molenmaker Poland voor herstel van windpeluw, wiekenkruis en diverse andere werkzaamheden (2012)

Bronreferentie
GMA_00547_064
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Tekening (Van Reeuwijk Bouwmeester) en offerte (Kramer Metslawier) voor waterbouwkundige werkzaamheden (2014)

Bronreferentie
GMA_00547_065
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Nieuwsbulletin herstel molen Groote Polder: nummer 1, juni 2015

Bronreferentie
GMA_00547_066
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Nieuwsbulletin herstel molen Groote Polder: nummer 2, juli 2015

Bronreferentie
GMA_00547_067
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Fiche van W.O. Bakker met door hem verzamelde gegevens over de molen

Bronreferentie
GMA_00547_068
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Een oud molenbestek' door Durk Slagman in De Zelfzwichter van juni 1986 (het bestek van de in 1783 gezette molen)

Bronreferentie
GMA_00547_069
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Participatie: wonen bij een molen en besmet worden met het molenaarsvirus' door Albert Buursma in De Zelfzwichter van december 2012 (een gesprek met molenaar Henk Klöpping)

Bronreferentie
GMA_00547_070
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier