Kopie van de bouwtekening van de molen, gemaakt voor E. Feunekes (april 1937)

Bronreferentie
GMA_10013_041
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Vraag van de weduwe Feunekes om onderhoudssubsidie en de afwijzing hiervan door de provincie (1955)

Bronreferentie
GMA_10013_042
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Eigenaar Van Slooten krijgt geen onderhoudssubsidie van het rijk (1977)

Bronreferentie
GMA_10013_043
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Omschrijving van uit te voeren restauratiewerkzaamheden, opgesteld door J.A. Heijdra van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Bronreferentie
GMA_10013_044
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Bestek en voorwaarden betreffende de restauratie van de houtzaagmolen te Wedderveer, in oktober 1995 opgesteld door Stichting De Groninger Molen

Bronreferentie
GMA_10013_045
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Bestektekeningen met aantekeningen ten behoeve van de restauratie van de molen

Bronreferentie
GMA_10013_046
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

De geschiedenis van het molentje, van de bouw door Feunekes in 1938 tot de restauratie in 1997, opgetekend door Henk Vos

Bronreferentie
GMA_10013_047
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Een vreemde eend in de bijt' door Hemmo Poppen in Muldersnijs van september 2021

Bronreferentie
GMA_10013_048
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier