Fiche van W.O. Bakker met door hem verzamelde gegevens over de molen

Bronreferentie
GMA_00427_040
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie tussen moleneigenaar, gemeente en molencommissie over de slechte staat van de molen, een sloopvergunning en mogelijk herstel (1957)

Bronreferentie
GMA_00427_041
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Brief van de Provinciale VVV Groningen over de plannen voor toeristische exploitatie van de molen (1958)

Bronreferentie
GMA_00427_042
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie tussen moleneigenaar, Gemeente Grijpskerk, Provinciale Molencommissie, Provinciale Waterstaat en De Hollandsche Molen over de mogelijkheden de molen te restaureren (1959)

Bronreferentie
GMA_00427_043
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de aankoop van de molen door de Gemeente Grijpskerk (1961)

Bronreferentie
GMA_00427_044
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie tussen de gemeente, de provincie en het rijk over financiering en subsidieverstrekking voor restauratie van de molen (1962)

Bronreferentie
GMA_00427_045
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Bestek voor de restauratie, opdracht aan de molenmaker, geconstateerde gebreken en daaruit voortvloeiend meerwerk (1963)

Bronreferentie
GMA_00427_046
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de restauratie, de benodigde extra financiering en de tijdens het werk geconstateerde gebreken (1963)

Bronreferentie
GMA_00427_047
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de gebreken die de molenaar opmerkt en de aansprakelijkheid voor het goed functioneren van de molen (1966-1970)

Bronreferentie
GMA_00427_048
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de financiering van een restauratie en discussie over de uitvoering van nieuwe gelaste molenroeden (1974)

Bronreferentie
GMA_00427_049
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Verslagen van de bouwvergaderingen tijdens de restauratie (1974-1975)

Bronreferentie
GMA_00427_050
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Discussie over de gewenste kleuren van de molen tussen gemeente, Provinciale Molencommissie en Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Bronreferentie
GMA_00427_051
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Oplevering van het restauratiewerk en ingebruikstelling van de gerestaureerde molen (1975)

Bronreferentie
GMA_00427_052
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

De gemeente gaat in beroep tegen de toegepaste subsidiekorting, daarin gesteund door de provinciale molencommissie en molendeskundigen (1979-1980)

Bronreferentie
GMA_00427_053
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

De uitspraak van de Raad van State in het beroep van de gemeente over de subsidiekorting vanwege het niet toepassen van de gewenste kleurstelling (1980)

Bronreferentie
GMA_00427_054
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie tussen verschillende instanties ter voorbereiding van een nieuwe restauratie (1980-1984)

Bronreferentie
GMA_00427_055
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Verslagen van de bouwvergaderingen tijdens de restauratie van januari tot juni 1984

Bronreferentie
GMA_00427_056
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Prijsopgaven van de molenmaker en financiering van de kosten van de restauratie in 1984

Bronreferentie
GMA_00427_057
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel '100 jaar De Kievit in Grijpskerk' door O.S. Lesman in De Nieuwe Zelfzwichter van december 1999

Bronreferentie
GMA_00427_058
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Herinneringen van een molenaarsknechtje' door Gerrit Verboom in De Nieuwe Zelfzwichter van maart 2000

Bronreferentie
GMA_00427_059
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Oliemolens: De Kievit als voormalige oliemolen' door Johan van Dijk (tekst) en Jelte Oosterhuis (foto's) in De Zelfzwichter van oktober 2015

Bronreferentie
GMA_00427_060
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier