Artikel 'In memoriam watermolenaar Van der Veen' in De Zelfzwichter van september 1981

Bronreferentie
GMA_00511_046
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Piet van der Veen, molenaar in hart en nieren' door H.A. Hachmer in De Zelfzwichter van december 1989

Bronreferentie
GMA_00511_047
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Molens en de eigenaar' door Albert Buursma in De Zelfzwichter van oktober 2011

Bronreferentie
GMA_00511_048
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Inundatie - molen en gemaal als inzet bij oorlogsvoering, 1944-1945' door Albert Buursma in De Zelfzwichter van mart 2015

Bronreferentie
GMA_00511_049
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de restauratie en begroting van molenmakers Schuitema en Doornbos (1961)

Bronreferentie
GMA_00511_050
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de restauratie van de windwatermolen van de Noorderhoekstmeersterpolder (1962)

Bronreferentie
GMA_00511_051
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de restauratie en het aanvragen van (aanvullende) subsidie (1964)

Bronreferentie
GMA_00511_052
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Afronding van de restauratie, ingebruikstelling op 10 februari en goedkeuring van de rekeningen (1967)

Bronreferentie
GMA_00511_053
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Brief van De Hollandsche Molen over de slechte onderhoudstoestand van de molen (1971)

Bronreferentie
GMA_00511_054
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over het behoud van de molens in de ruilverkaveling Stedum-Loppersum en een begroting van molenmaker Bremer (1975-1976)

Bronreferentie
GMA_00511_055
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over behoud van de bemalingsfuctie en een begroting voor herstel van de molen (1978-1981)

Bronreferentie
GMA_00511_056
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de toepassing van de wet-BWO en de restauratiekosten (1982)

Bronreferentie
GMA_00511_057
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de toepassing van de wet-BWO voor de molens in het watersch58ap Fivelingo (1983)

Bronreferentie
GMA_00511_058
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Overzichtskaart van de bemalingsgebieden van het waterschap Fivelingo, 10 maart 1983

Bronreferentie
GMA_00511_059
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Lijst van reparatieposten met begroting van molenmaker Dunning (1984)

Bronreferentie
GMA_00511_060
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de toepassing van de wet-BWO en verdeling van de beheerskosten (1986)

Bronreferentie
GMA_00511_061
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Omschrijving van uit te voeren restauratiewerkzaamheden met begroting, opgenomen in februari/maart 1989

Bronreferentie
GMA_00511_062
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Verslagen van besprekingen van de werkgroep 'Restauratie poldergemaal Meervogel' in 1989

Bronreferentie
GMA_00511_063
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Fiche van W.O. Bakker met door hem verzamelde gegevens over de molen

Bronreferentie
GMA_00511_064
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier