Brieven uit de jaren 1950-1952, waarin molenaar Spoelman financiering zoekt voor herstel van de molen

Bronreferentie
GMA_00482_046
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Briefwisseling uit de jaren 1962-1963, waarin de mogelijkheden van herstel worden nagegaan

Bronreferentie
GMA_00482_047
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Brieven uit 1964 waarin wordt geprobeerd herstel van de molen te bewerkstelligen, met een begroting van de kosten

Bronreferentie
GMA_00482_048
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Brieven uit 1966-1968, waarin herstel en mogelijke aankoop door de gemeente wordt besproken, met een herziene begroting

Bronreferentie
GMA_00482_049
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Het voorstel van het gemeentebestuur om de molen aan te kopen wordt door de gemeenteraad verworpen (mei 1969)

Bronreferentie
GMA_00482_050
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Aankoop van de molen wordt in tweede instantie door de gemeenteraad goedgekeurd (november 1969)

Bronreferentie
GMA_00482_051
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Lijst met restauratieposten, begroting van molenmakers Roemeling en Molema en overzicht van kosten voor de gemeente

Bronreferentie
GMA_00482_052
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Brieven uit 1970, waarin subsidie van het Rijk en van de Provincie wordt aangevraagd

Bronreferentie
GMA_00482_053
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie uit 1977 en 1978 over onderdelen van de molen die vernieuwing behoeven (lange spruit, windpeluw, staartbalk)

Bronreferentie
GMA_00482_054
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over herstel van de molen en opdracht aan molenmaker Doornbosch werkzaamheden uit te voeren

Bronreferentie
GMA_00482_055
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie met en over de Rijksdienst over te verlenen rijkssubsidie

Bronreferentie
GMA_00482_056
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over te verlenen rijkssubsidie en herstel van gemaakte administratieve fouten

Bronreferentie
GMA_00482_057
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie uit 1982 over herstel van verschillende onderdelen van de molen (maalstenen, schilderwerk, lange staart) en de financiering hiervan

Bronreferentie
GMA_00482_058
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Brieven uit 1983 van de Rijksdienst over wel of niet verlenen van subisidie

Bronreferentie
GMA_00482_059
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Fiche van W.O. Bakker met door hem verzamelde gegevens over de molen

Bronreferentie
GMA_00482_041
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Over het malen met, en het billen van stenen' door G. Spoelman in De Zelfzwichter van augustus 1979 (verhaal gehouden tijdens de vergadering van de vrijwillige molenaars op 10 mei 1979)

Bronreferentie
GMA_00482_042
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Voorbije wind (1)' door H. Noot, over een grafsteen in Mensingeweer, in De Zelfzwichter van december 2008

Bronreferentie
GMA_00482_043
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Verrassende moenfoto van Sem Beale: de molen bewerkt naar De Stijl, in De Zelfzwichter van december 2012

Bronreferentie
GMA_00482_044
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Uitnodiging voor het jubileum 'Hollands Welvaart 160 jaar' op 20 september 2015

Bronreferentie
GMA_00482_060
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Groninger molen en de kunst' door Carin van de Wal en Jelte Oosterhuis in De Zelfzwichter van december 2016

Bronreferentie
GMA_00482_045
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Een nieuw leven voor Hollands Welvaart' door Jan Chris Wagenaar in De Zelfzwichter van december 2017

Bronreferentie
GMA_00482_061
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Museale molenvondst : schilderij van Mensingeweer met molen Hollands Welvaart' in De Zelfzwichter van december 2019 (schilderij van Antje Sonnenschein uit 2011)

Bronreferentie
GMA_00482_062
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'De Malle Molenmeiden van Hollands Welvaart: ontmoeting staat centraal' door Albert Buursma in De Zelfzwichter van mei 2021

Bronreferentie
GMA_00482_063
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier