Briefwisseling over een mogelijke overname van de molen door de gemeente Uithuizermeeden (1963)

Bronreferentie
GMA_06417_065
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Overdracht door waterschap De Eemspolder aan de gemeente en begroting van molenmaker Bremer voor herstel (1964)

Bronreferentie
GMA_06417_066
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Bevestiging van de overname door de gemeente en voorbereiding van de restauratie en de financiering hiervan (1965)

Bronreferentie
GMA_06417_067
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Toezegging van subsidie door het Rijk en herziene begroting van molenmaker Bremer (1968)

Bronreferentie
GMA_06417_068
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de behoefte aan een nieuwe vijzel voor de molen (1971-1972)

Bronreferentie
GMA_06417_069
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Financiële afhandeling van de restauratie, inclusief de nieuwe vijzel (1972-1975)

Bronreferentie
GMA_06417_070
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Overwegingen en correspondentie over het toekomstige beheer van de molen (1979-1980)

Bronreferentie
GMA_06417_071
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Verkoop van de molen door de gemeente Hefshuizen aan de Stichting Groninger Molenvrienden (1981)

Bronreferentie
GMA_06417_072
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Notariële akte voor de aankoop van de molen door de Stichting Groninger Molenvrienden (1982)

Bronreferentie
GMA_06417_073
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Inspectierapport na inwendig en uitwendig onderzoek naar de technische staat van de molen, uitgevoerd door P. van Dijken (1983)

Bronreferentie
GMA_06417_074
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Subsidietoezeggingen van het rijk en enkele fondsen, opdracht aan molenmaker Bremer (1983-1984)

Bronreferentie
GMA_06417_075
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Briefwisseling tussen gemeente en moleneigenaar over de verlaagde waterstand in de Eemspolder en de mogelijke nadelige gevolgen hiervan voor de molen (1987-1988)

Bronreferentie
GMA_06417_076
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Opdracht aan molenmaker Dunning voor het aanbrengen van een nieuwe korte spruit en nieuwe burgemeester en wethouders (1989-1990)

Bronreferentie
GMA_06417_077
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Goliath in de Eemspolder' door B. Jongsma in De Zelfzwichter van december 1986: het lange traject dat voorafging aan de bouw van de molen in 1876

Bronreferentie
GMA_06417_078
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'De Goliath overgedragen' door J. Koster in De Zelfzwichter van september 2006: de molen is overgenomen door de Stichting Beheer en Behoud van het Poldermolencomplex De Goliath

Bronreferentie
GMA_06417_079
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Een molen, een molenaar en een droom' door Carin van de Wal in De Zelfzwichter van december 2014 (een bezoek aan de zeer actieve molenaar Ida Wierenga)

Bronreferentie
GMA_06417_080
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Leven met de seizoenen en de natuur' door Johan van Dijk, Jan Kugel en Jelte Oosterhuis in De Zelfzwichter van oktober 2017

Bronreferentie
GMA_06417_081
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Fiche van W.O. Bakker met door hem verzamelde gegevens over de molen

Bronreferentie
GMA_06417_082
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier