Fiche van W.O. Bakker met door hem verzamelde gegevens over de molen

Bronreferentie
GMA_00456_024
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Briefwisseling uit de jaren 1954-1955 tussen eigenaar Offeringa, de gemeente en de molencommissie over herstel of sloop van de molen

Bronreferentie
GMA_00456_025
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Briefwisseling uit 1957-1958 over mogelijke verkoop aan de gemeente

Bronreferentie
GMA_00456_026
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Plannen voor herstel en het opstellen van een begroting in 1959

Bronreferentie
GMA_00456_027
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Het aanvragen van subsidies voor de restauratie in 1960

Bronreferentie
GMA_00456_028
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

De gemeente gaat niet tot aankoop over en de eigenaar vraagt subsidie voor onderhoud van de niet meer werkende molen (1961-1962)

Bronreferentie
GMA_00456_029
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Hernieuwde pogingen om de molen aan te kopen en de restauratie te bekostigen (1963-1965)

Bronreferentie
GMA_00456_030
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Eigenaar Offeringa wil de molen slopen, de gemeente probeert dit te voorkomen (1967)

Bronreferentie
GMA_00456_031
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Er wordt uiteindelijk geen sloopvergunning voor de molen verleend (1968-1969)

Bronreferentie
GMA_00456_032
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Uiteindelijk koopt de gemeente de molen en worden voorbereidingen voor herstel getroffen (1971)

Bronreferentie
GMA_00456_033
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Goedkeuring van de aankoop, aanvraag van offertes voor conservering en restauratie van de molen (1972-1974)

Bronreferentie
GMA_00456_034
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Subsidie wordt verleend en de opdracht voor de restauratie wordt gegeven, maar de uitvoering loopt ernstige vertraging op (1975)

Bronreferentie
GMA_00456_035
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Omschrijving van de uit te voeren restauratiewerkzaamheden, opgenomen door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en begroot door de molenmaker (1975)

Bronreferentie
GMA_00456_036
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Briefwisseling uit 1976 over hoger uitvallende restauratiekosten

Bronreferentie
GMA_00456_037
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie tussen gemeente, provincie en molenmaker over de stand van de restauratie en de bijkomende kosten (1977)

Bronreferentie
GMA_00456_038
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de eerste en tweede oplevering en de officiƫle ingebruikstelling op 7 december 1977

Bronreferentie
GMA_00456_039
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Correspondentie over de financiƫle afronding van de restauratie in 1978

Bronreferentie
GMA_00456_040
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'De windmolens van het dorp Middelstum in Hunsingo' door B. van der Veen Czn in De Zelfzwichter van december 1977

Bronreferentie
GMA_00456_041
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Gesprek met molenaar Offeringa' door D.J. Tinga in De Zelfzwichter van juni 1981

Bronreferentie
GMA_00456_042
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier

Artikel 'Het verhaal van de molen De Hoop te Middelstum' door B.D. Poppen in De Zelfzwichter van juni 2013

Bronreferentie
GMA_00456_043
Herkomst
Groninger Molenarchief
Opmerking of correctie doorgeven? Klik hier